FCJK – Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Izdavačka djelatnost Fakulteta za crnogorski jezik i književnost realizuje se u okviru biblioteka:

MONTENEGRINA – knjige iz oblasti filologije (monografije i izbori iz filoloških radova pojedinih autora).

NJEGOŠ – monografije ili izbori iz studija o Petru II Petroviću Njegošu i njegovu djelu te prijevodi važnih studija o Njegošu nastalih na stranim jezicima.

ARS POETICA – izdanja iz oblasti nauke o književnosti, prije svega teorije književnosti.

PATRIMONIUM – izdanja iz starije crnogorske književnosti, neobjavljivani rukopisi, kritička izdanja, izbori, antologije, hrestomatije vezane za crnogorsku književnost i sl.

LEXICOGRAPHIA – rječnici crnogorskih govora, publikovanje crnogorske leksičke građe pohranjena u bibliotekama i arhivima.

LINGUISTICA – izdanja iz oblasti jezikoslovlja

BIBLIOGRAPHIA – bio-bibliografije crnogorskih lingvista, filologa, književnika, istoričara književnosti, književnih kritičara te kulturnih poslenika.

FUNDAMENTA CIVILISATIONIS – Sva izdanja u biblioteci Fundamenta Civilisationis priredio je, predgovorom i komentarima opremio te na crnogorski jezik preveo naš uvaženi proučavalac antičke književnosti Marko Višić.

POSEBNA IZDANJA

ZBORNICI

View as
Sort by
Display per page